Previous Page  31 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 38 Next Page
Page Background

Въ 1889 году въ

первой

ііолевинѣтѣже стипендіат-

ки, что и въ 1888 году, и во

второй

половинѣ тѣ-же,

HO вмѣсто Вышедшей Е. Борисовой помѣщена Екатерина

Бровцына Старицкаго уѣзда.

Слѣдующій по очереди уѣздъ для помѣщенія стипен-

діатки въ институтѣ—Бесьегонскій.

Въ кадетскихъ корпусахъ въ теченіи текуіцаго трех-

лѣнія содержались слѣдуюгціе стинондіаты:

Въ ISB^'lv учебномъ году.

I. На капиталъ

доорянства.

1. Николай Барсонофьевъ.

2.

Константинъ Колобовъ.

3. Михаилъ Мальковскій.

4. Аркадій Шевелевъ.

5. Константинъ Благово.

6. Федоръ Мельницкій.

7. Басилій Мацкевичъ.

В. Дмитрій Ярышкинъ.

II. На катталъ графа Аракчеева.

1. (Іергѣй Петропавловскій.

2. Николай Строевъ.

3. Бладиміръ Натрикѣевъ.

4. Бладиміръ Карауловъ.

5. Генрихъ Шнабель.

6. Алексѣй Нравиковъ.

7. Александръ Нерхуровъ.

8. Бячеславъ Токарскій.

III. На катталъ

АІуромцевой.

1. Нетръ Шнабель.

2. Владиміръ Семенскій.