Previous Page  32 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 38 Next Page
Page Background

— 2 8 —

Въ 188^

і

8 учебноіиъ году.

На катталъ

дворянства.

1. Иванъ Ковалевъ.

2. Константинъ Еолобовъ.

3. Михаилъ Мальковскій.

4. Аркадій Шевелевъ.

5. Константинъ Благове.

6. Федоръ Медьницкій.

7. Василій Мацкевичъ.

8. Дмитрій Ярышкинъ.

На капиталь графа Аракчеева.

1. Сергѣй Петронавловскій.

2. Николай Строевъ.

3. Бладиміръ Карауловъ.

4. Генрихъ Шнабель.

5. Алексѣй Правиковъ.

6. Александръ Перхуровъ.

7. Вячеславъ Токарскій.

В. Ѳедоръ Семіоновъ.

На каптпалъ Шгрромцевой.

1. Петръ Шнабель.

2. Владиміръ Михайловъ.

Въ 1 8 8% учебномъ году.

На кшіьгпалъ дворянсгпва.

1. Иванъ Ковалевъ.

2. Мих§іилъ Ма.льковскій.