Previous Page  33 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 38 Next Page
Page Background

3. Федоръ Мельницкій.

4. Василій Мацкевичъ.

б. Дмитрій Ярышкинъ.

6. Константинъ Влагово.

7. Аркадій Шевелевъ.

На капиталь графа

Аракчеева.

1. Владиміръ Карауловъ.

2. Генрихъ Шнабель.

3. Александръ Перхуровъ.

4. Князь Федоръ Ухтомскій.

б. Петръ Невѣдомскій.

6. Николай Коншинъ.

7. Графъ Н. Рибендеръ.

8. Алексѣй Нравиковъ.

На капиталь

Муромцевой.

1. Петръ Шнабель.

Въ настоящемъ 18®79о учебномъ году стипендіатами

состоять:

На катталъ

дворянегпва.

1. Евгеній Коншинъ.

2. Иванъ Ковалевъ.

3. Михаилъ Мальковскій.

4. Федоръ Мельницкій.

б. Василій Мацкевичъ.

6. Константинъ Благово.

7. Аркадій Шевелевъ.

8.

Свободная вакансія.