Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 76 Next Page
Page Background

3) Напрестольный крестъ изъ серебра съ частицами моіцей,

покрытый жемчужными зернами въ количествѣ 400 зеренъ.

ІІринесенъ въ даръ собору крестьянкою Натальею Малюги-

ною съ сыновьями.

% г т

I

я I fF ф і ^

г -

,

.z

-IwfrttSK--

' i - i , •

J i g

ШМШ-

I

Внутрѳнній вил;ъ виирокяго Повровозаго собора.

4) Кіо'п> краснаго дерева съ образомъ св. муч. І ул і ана ,

соо]>у;кенный въ 1862 г въ память сохраненія Ногомъ жизни

Кго Высочеству Великому Князю Константину Николаевичу,

въ день ііокуіпенія на жизнь Его Высочества злоумыиіленни-

комя. в'ь Варпіавѣ.