Previous Page  128-129 / 278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 128-129 / 278 Next Page
Page Background

но

Кор'обановскому

ка

і.

Счетъ

счет.

Оставалось

на

1

января

1901

года

'|ов!‘

81

£

0

£:

т

-8

22

Въ

теченіе

года

поступило

Со

счета'

проЦентовъ на

капиталь

_

,

.

\\сМ

S9

!|7в|

8

87

85

.

I'

ос*

гіі'

О

I

г*

1

П

Г

Оставалось

на

1

января

1901

года

3.

Счетъ

продел

1

января

1901

г

Оставалось

нѳполученныхъ

°/о°/о

на

Щ

ш

7"

JC

Внобі

начислено

°/о°

счета

капитала

Счетъ

Списано

въ

Со

счета

капитала'.

j

8S6

I

0

Г

Б

I

j

88

Поступившія

разныя

суммы

ш,

юоі

т

«нр

11,1

"ТІ

вотѳвтоО

||оми’(тоиП

ЦонвинтаН

|

-ванн

I

вн'-ванв

1

ой!

Пп

г.

м

I

Г

л

soei

20Ci

sqi

л

юеі

РаэомавтэО

ll'i

-ОС I

itqairnii

I

пн

«гтноі-ю

I

пи

„\°

jj

jxHiiyoq

nqnaun

.

.пдоа

оаэз

Л

ЮСІ

I

.Л'ТІЬ

j:

8б|81 £8

0

447

75

4*

.

|

1873

49

||1. Г

ос.

йі.с.І

98j

(

:

lo

:

I

2321

1

24

1

/*

2.

Счетъ

процент

—00

38379

56

119

»ныя

Т

Ъ

питалу за

1901

годъ.

кассы.

;

41«г

;.Т£)УО

:0НѲНЭН1

Т

8(Т6ІГ

Х>ДО

г1

аШЭРЭТ

№№

счет.

5

Въ

течрніе

года,

выдано:

На

іі

счетъ

невыполненныхъ

расходовъ

.

741

50

6

»

.

»

капитала

1

±*

\

1317 84

1

января

1902

года

г

T

ѳ

р

Э >0

ІІУ

Ів

2059

261 90

1

/*

2321

34

24

V.

ныхъ

бум

а г

ъ.

■:ош50щю

тоі

оінэрэт

ачт

Остается

на

1

января

1901

года

38400

00

ішйш

(.10 ДО

38379

56

Й’ЯННО

d'KOBi

дуэо

II

с4

товъ

на капиталъ.

1

вдд

тѵімэ

!lo>ioHqo5?;i

<

КІдОЭОП

сГКЯі

дсатоес]

ІРЯ7МП 9(j!

Л

"ННХі ДНЯ

-ХПОО

0іІТ0ІІ0і|Т

,

)7

XIII

.гглтшгх

.

подо

іродэІІ

Въ

теченіе

года

списано:

г

г а г

Н

.

.

»

ин

1

\‘04

На

счетъ кассы:

ИОгУ

ВД0Т

S061

RI

BHHR

І

КН I

этѳвтоО

ПолуЧбННЫХЪ

°/о°

1

1873

49

II

u

Г.

а

сі

.(]’

1

1873

49

реходящих

ъ.

«ѵѵѵа

о\\

\Ч)(!

132

’IllUjll

Оставалось

на

1

января

1901

года

:

n

.

!

\

2

85

OU

ииДоо

.

.

.

сГШ

7уо

d'Z

ЭДООІІ

\'04

14388

t

1!

:

I

2

85