Previous Page  72 / 278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 72 / 278 Next Page
Page Background

т

'ЦТ&ко

«шітоДПІ

-oxonqgll -огпішоА

i,

НаименоВаніе статей.

•а.ІігэМ .ойкос!

.'I

ІООГ.Ѵал

\m

fill

Ассигно-

ван!)'

1

на

1901

г.

Израсхо-

довано

!

въ

1901

г

Содержав

іо ’Отраслей

ЙѳзМІства

школы.

п

А

с'

*.

00 і

1.

Научные

опыты,

пріобрѣтеніе

раз-

личныхъ

породъ

пчелъ

іі

инвентаря.

100

2. На

подкормку,

воскъ и

очистку

паОѣки

.

.50

3. На

сѣмяна

імеДоносныхъ

травъ

.

15

15

4.

На

покупку

искусствен

ныхъ

удо-

бреній

-

І486Ѵ

МдлЪ

В

,11

І41

8026

О

«.я

И

т

о

г

о

11—05

27

Рл

1.

Содержаніе

іцві/говъ

2. Доставка

навозі

I—

1-081

-

I

Цое

тя

0>!

И

т

0

г

о

ш

о

ООО

I

іОо

Огород

ТЕ..

і—

—021

02!

1.

Сѣмена

4008

2.

Доставка

навоза и

пріобрѣтеніе

искуств.

у|добреній

3.

Пріобрѣтеніе

и

ремонтъ

инвентаря.

.

тт

I

г)

4.

Наемъ

сторояіа на

сахарин,

огор.

Итого

ЫЖП.П .11)

ыГк

ажшшнг

180

100

100

НЫРОИ

poqn

-

123

40

ГЯЯрчЩ

Г,

ПНЕ

12

ЯфІ

од

15

23

'30

о ч.

о

68

И

W.

10

п\

игр

рад

h

и.

^

Противъ

смѣты-

Болѣе.

г; геи

54

56

70

пи

30

ИДІЦІШ

ЯОГ.ШІ

(ГЛННТСЛО

■'ТКІіД^

2050

ЯП

ВЫ

II

нор

1

-;

23

2

і‘4

г.я

54

ш

оінэд

If

[

CJИ

<ІРМ?

69

Ѣ

7

КО

ОТО

21

дон

ЫМ

.

м

і

П

Л’

34

85

2395

97

98

мг

<1

ЧІ

69

Менѣе.

<іН

.

Y

A

вЧ

.

944

l

О— U.

270

1214

юО

all

,368

ilUl

85

2395

32

48

и

о

оД

.

qll~.

юІ

1

2,

3,

50

~~

50

і

П.ЫО

ѴГІКО

сГЯ

ПТУ

зтоішэіибо

.гмвявннуѵ

итапп

йонтодвдм

хѵвг.ня

ей

.ѵдохов^вччТІ

(

.dyq

05

ен

аТявк

опуоЭпшо

онэээ'ну