Previous Page  38 / 220 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 220 Next Page
Page Background

В,

Результаты

ш\тп

оборотовъ

за

1905

годъ

Доходовъ

поступило и

начислено

365.810.

45

Израсходовано

и

отчислено

....

386.138.

24.

За

вычетомъ

расходовъ,

произведенныхъ

изъ

кредитовъ

предыдущихъ

смѣтъ

.

.

7194.

39.

378.943.

8;

Доходовъ

поступило и

начислено

менѣе

чѣмъ

израсходовано

и

отчислено

на

13.133.

Заступающій

мѣсто

Предсѣдателя

Управы

Малъковскгй.

Члены

О.

И.

Андреевъ.

О.

А. Гущинъ.

Бѵхгалтеръ

Н.

Ііавловъ.