Previous Page  21 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 38 Next Page
Page Background

недоимокъ, оклада и поступленій губернскнхъ

дворя і і скихъ сборовъ з а 1888 годъ.

УѢЗДЫ.

Недоимокъ

къ 1 Янв.

1888 г.

Окладъ

1888 г.

Поступи-

ло въ те-

ченіи

1888

г.

Остается въ

• долгу къ 1

Января

1889 г.

Руб. |К. Руб. К. Руб. |К. Руб.

|К.

' ^Тверской . .

Корчевской .

4458

!

і

ЗЗІ

643 32

39

>

5101 65

2636 86

643 32 503 88

2776 30

^ Калязинскій .

с у

Кашинскій

1

843 33

643 32 443 32

843 33

^

с

4559 88

643 32

»

»

5203 20

Бѣжев;кій . .

1416 42

643 32 600

>

;і459 74

Весьегонскій .

2680 46

643 32 525

»

2798 78

Вышневолоцкій

1358 33

643 32 1366 26

635 39

Осташковскій.

643 32

643 32 668 42

618 22

Ржевскій . .

3310 41

643 32 300

»

3653 73

Зубцовскій. .

2680 08

643 32 1500

»

1823 40

Старицкій. .

5920 96

643 32

60

>

6504 28

Новоторжскій.

3708 60

643 32 1244 44

3107 48

И т о г о .

34216 98

7719 84 7411 32 34525 50