Previous Page  112-113 / 278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 112-113 / 278 Next Page
Page Background

102

4. Счетъ

невыпол

.N‘

9

X

2

|счет.

Въ

течете

года

списано.

оэп

ятоіі

-

И

9 Т

В Я

1

5

Со

счета

капитала:

Причисленные

къ б

апиталу

за

невыдачею

пріюту

121

08

Г0І’£>

[

ЧіДОЧ

9ІН9Г9Т

сГЯ

і>

ши.ьй

121

08

as

ной

5.

Счетъ

8ПВ

4

оо

и

гз

.

.анмшіс

G

\

1

o

n

lf\

Въ

теченіе

юда

убыло капитала:

S{

т

9-1

вн

к

товтоО

1

Со

счета

7:ассы

.

.

3112—06

.

.

;

Въ

томъ

числѣ:

.(1

Г1

і

If:

'

0

d'

/

1*1

В

За

храненіе

°/о°/о

бумаги

.

60

Перечислено

въ

доходи

губернской

смѣты

3111

46

3112

06

Остается

капитала

и

а

1

января

1902

года

— —

59262

187*

1

££

і

62374

24

1

/*

і

і

И

«и

«Г

11 В Т И 15 « .1

С1л

ѵг

Л

1

АКТ

И

В

Ъ.

Б

а

л

а

н

С

ъ

!

1

і

ІІо

счету

кассы:

•L

:

КйѴІ)

S®.

1

1

і

Наличныхъ

денегъ

.

77

Э93

1

/

1

2

По

счету

“/о

0

/

о

бумагъ:

Піэоцентныхъ

бумагъ.

.

58500

00

5849 125

59262

18

1

/*

00t.il

:

1

Щл

И

!;

-

I

59262

II

18

1

П

юз

ненныхъ

расходов!».

счет.

с»

и

7

;

ѵ.

и

в

V

о о

он

I

Г

т

Оставалось

на

1

января

1901

года не выданныхъ

пріютѵ

.

.

.

.

...

121

08

ВДОТ

1091

R<}68

HR

1

B1

Ш

.TOP:»

г\Ч!!:

00

.1

.

.

.

ѵ

300

.вавтоО

'чжнітутэоп

ВДОТ

oil

ЭГЭТ <1

a

121

08

-

капитала.

1

\

о

Іоир

'.тбуто

агаэта

оО

,

б

.ТИ.,»6ут

0 «

tfSoMA'pWyW

Оставалось

на

1-е

.ПМкДѴУ

інваря

1901

года

.

I.W к

mo'vt

р-вуооѵ

ООО

59141

707*

1

14701

ДПбХПДі

уэіт

11

*

04

Въ теченіе

года

зачисленовъ

прибыль

капитала:

амид a

)-'Ѵ

И

1

Па

счетъ

кассы.

950—22

3

р>

і

°/о°/о

,д«

капиталъ

.

.

2161

24

4

»

»

невътолн^нныхъ

расходовъ

.

121

08

I'i

‘И

сОН-

Въ

томъ

числѣ

.

TR

I

81

ішОнпІ

;

аоо

I

.вавтаО

10°/о

съ суммы,

поступившей

на

устройство

мѣстъ

заключений

"

»И <Т\ІЛ

950

,\Ѵ0

У

т,

інаѵо

o

'

)

лнгвіі

4

>

li

0

1

щ»

ІІрѳцентовъ

по

°/о°

о

бумагами

....

2161

24

от

и:

14195!

Невыданныя

суммы

прпоту

....

гон

мишшс.л

іі’Т9рГ>

л

<Жь

121

08

3232

54

.оішдд

вдоч

оінэі

гат

<гН

62374 24

1

/

4

ООН

1

.,j

і.втшгвя

Йшпівпоатчіэжои

вс

о\°о\°

а

лыіщоічіГ.пУ.

к

a

и

и т

а

л

а

II

вдот

S09f

KqeaHR

1

вн

вмтнпвя

А С С

И В

котѳвтаО

Ъ.

il£

0001:

1

:■

ш) л"л д

хіішвжокітп .ши/9

«гт-орО

.I:

&1.

5

По

счету

капитале

Чистый

капиталъ

на

1

января

1902

года

59262 18

1

/*

ids

»U.\VO

ц\

0

у

55

ttss'o

ol)

С;

.

1

lo

668

1

-

.«гшшшея

.]:ютно^то?онддошп'

ІЧІ 01.11!

ІѲГьО

59262

187*

F