Previous Page  92 / 278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 92 / 278 Next Page
Page Background

ечислено

въ

уплату

ссуды,

невиданное

жалованье

бывше-

му

завѣдующему

саііитарнымт.

отдѣломъ

врачу

г.

Гон-

чарову

.

.

Дополнительный

расходъ по

по.схрМшкдрта

для

фельдше-

ровъ въ

губ.

больниц!'.

....

Тоже

по іі остро

йкѣ

сарая

.

Процентовъі

по

займу

изъ страхового капитала

95.000

руб.

Процентовъ

по

спеціальыому

текущему

счету управы въ

Го-

сударствен

номъ

банкѣ

.

,

За пользованіе свободной

наличностью

піколыю-строитель-

наго капитала за

1900

и

1901

г.г.

dOPOO

.

ЙінЩоб

.тхнлокчв

«гхшгдыіу

.raoi.oviOToqii

На

дорогу

больнымъ

Бурашевской колоніи

б\

:

8\

.

шдбііод

ншокол

йолэаошві(7([

eqofcbo

*

Мелочные

расходы

.....

01-

1

.очялоннН

іддцвряог./.

.a’J

ліѳд

ап

втЬѵчпе

08

-

Убытки

по

переплетной

мастерской

Бурашевской

колоніи

.

'•()(•

'

.11

ефІНВОЛОІШ

Ч'Югырш/Н

сі-юіб

эін

ІІодлежитъ

выдать

пособіе

семейству

бывшаго

учителя школы

П. П. Максимовича

Ф.

Г.

Климко

.

ІИІК

(Юб

йолоннкрН

,і.

.0

вмо.

Р.

с.

.

.

iioi

'iif.jn

.гхшюъг

!

оа-<

і

ап

тоошн

Йілоі

л

Owl

не

кіддоэокіш

ахрггэоо

ЛнцшоО

240

-

<50

■СО

4

950

i-

_

«

4320 81

1

омятэо

303

1

І

го

ніпо

17

І

ШЗТВІ")

148

0

TTOOOKOJ

46

if

заохвдт

[

1000 4

4~

loqoxori

i;

ОЧВЯЭ

8822

41

OHjHEqr

86181

8ЩІ

іВШ9ре.оіто таояннтвд

эіятэлкоаододн

і

..

.

й

-тцг.онншпд/шоон

вы,

ш

покоя

егкодотяоднд

ошмодохы

I

оп

идыГгазд

ян

«пшлотуоякяН

л

ЛцняыявН

та пни

никоя

(ГішМх ч