Previous Page  96-97 / 278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 96-97 / 278 Next Page
Page Background

H

<L

125801

332743

463487

03

3

/4

.ВДОТ

Оставалось

на

1

января

1901

года

Выдано

и

записано

на

счетъ

ссудъ

въ

течете

года

Гляттн

въ

Твепское

гѵбернское

казначействодля

зачисленія

въ

депозитъ

губ.

присутствія

суммы,

подлежащія разъясненпо.

Тоже

поступившія

ссуды

въ

іюлѣ

мѣсяцѣ

..,

миф!

(Л1

Ытпгпщи

'нокнряТ

.rn^oij

анп

1

337525

667

74

3

/*

73*7-1

338193 48

е т

ъ

и

е

1

^

217

I

40

341

j

80

559

гг

»ЛГ ПЯ

1

20

іітэііг

Пошюат

мг.оя

6.

Счетъ

сГУЛІ

оюнспизніп/.он

II

аонЛ'П

оюнпуяоп /,І

Ъ'М

:8

I

1

104

І!

Съ

1 января

по

8 августа

убыло

капитала:

а)

Уплачено

за

храненіе

°/о°/п

бумагъ

и

пересылку

денеіъ

б)

Списана

разница

въ

счетахъ

по

ссудамъ

в)

Сдано

въ

губ.

присутствіе:

Наличными

деньгами

Процентными

бумагами

г)

Списана

разница

въ

стоимости

V

бумагъ

между

номиналь-

ною

и

покупною

цѣною

ихъ

.

Д)

Списаны

со

счета

всѣ

ссуды

за

передачею

дѣла

губернскому

присутствію

29576—14

96225—00

87

ссудъ.

О

М

О Д

Л

1

Я

.ВД01

ІОКІ

ЙІШІ

Поступило

въ

уплату

ссудъ

....

Списано

со счета

капитала

за передачею

дѣла

въ

губернское

приСутствіе

.

Списана

разница

въ

счетѣ

л

юеі

1

С. Р.

II TS868

86|Тб8в8

'6S|ei

эоінш

aoimsi

й

j

_

_

!ое

laiseae

щеееб

j

:ss

aomai

аокза

1

oooor

ei-ysi

реходящих

ъ.

r

Г,

“I

.ічѳшаі

Loiejmai

!

г

-

;

svms

Ly

Поступило

въ

теченіе

1901

года:

г

oeeot-

ѳііоевэі?

I;

ot;

ai

or

Л

TO 1TI01

ЭО ITTgf

I

a

e ies

8II8T9I

I

'Г*>£888

г

I

р'рьтС

I

I.

'ivmb

A o

5449

332743

75

Vi

7 2

l

/2

i

00

‘A

338193

48

ЙІИ

0

ШІШК'

а)

Суммъ

подлежащихъ

разъясненію

к\ х08

яі

051

j

06

0 1*1' i

ti

j

.

б)

Въ

уплату

ссудъ продовольственнагокапитала

послѣ

сдачи

всѣхъ

суммъ

губ. присутствію

'em

1,

!

8v

С.

P.

ШЯОНІ

ІІІЯДОГ.О*:

217

341

40

80

559

20

капитала.

И

II

кем.

Г.

II

3 НШ НЫІИ

Состояло

капитала

на

1

января

1901

года

£

I

.

.

.

эояловпО

.о ,оп

йояоі-

Прибыло

съ

1

января

по

8

августа;

-

л

л

а)

Отъ

счета

°/о°/о

начисленные

°/о°/о

за

1901

г.

за

1-е

полугодіе.

еі

цнтоьоГ

б)

Излишне

поступившія

въ

уплату ссудъ

-

!

ш

С. Р.

461112

56

1

/*

2373

81‘В

463487

03

3

/4

з

а

к р ы

т ъ,