Previous Page  16-17 / 134 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 134 Next Page
Page Background

Законе

-

ѵчигеля

Волости

котораго

года.

Гдѣ

ОКОНЧИЛИ

курсь.

18921891

1890

1890

1890

911

84

84

1

91

91

91

90 90

90

I

I

?

98

*

)

94

89 94

92

92

92

94

78

78

93

92

92

93

84

84

87

82

82

93

80 84

i;

77

74

*i

I.

Училища

зсмскія,

мігаиетерсйстныя

ссльсгя и

гордсгя

Каіязинсній

уѣздъ.

Названія

учн.тищъ.

ИГ.Ш'НО;

У

Ч

А Щ 1

Е с

Я.

Іѵь

Кь

11

0

0

т д

ѣ

л

е

н

і

і

январю

январю

Млад-

1

2-е

1894

г

1895

г.

шее.

сред-

нее.

сред-

і

нее.

[

М.

Д. Ит

;

М.'

Д.

Ит.

М

Д.

М.

Д.

М. Д.

5

іі

7

.

8

9

10

11 12

13 14

15

1

16

1

Калязинскій

у.

Сельскія

земснія.

({в

04

:

4

I

Богородское

241,1

Ну

цгмироиское

.

:

В

іііі.т

городекое

4

•Варонп.овско'е

,■>

л

fii

Воскресенское

.

ОВД’еоргь-Хотчинское

71?!

ір^гіібойекоё-

РвлВаболЬ'ГскоМ.'

'.

9: Зйй

цейекое

>

.

~—

йОВУятьковское

11

!

К,

нашенское

1й|!'ЕіЛнстантіійЬі!СКо©

48j-.IT

иг-.итское

14

ІНикоДо-Хоігчшіскоел

15WdyxTfnicdoe

.

.

10

рсѣчкедское

17||Пан

моховское

.

18

іІІлеінеВвское

..і

.

1

Э|

]

1 1

лосконское

20

:

і

top

іічскоо

21 іііостелі,

пи

конское

22і

'Рождество

-

Вмолковское.

23

Семендяеиекое

.

24І

Семеновское

25

1

(Скнятинское'

20

Йплсское

27

1

Старобис.товское.

28!

ІСгелі,

конское

29;(Талдомской

1

30;

Гитовское

31

;

Гроіще-Берелниковское.;

32

Я

рп

покос

33 Василевские

!

Сельснія

министерснія.

■:

і[_т.

О*

л

ли

1

{Гроице-Нерльское

2;

!

2-й

классъ

Расл.

Накф,

lit,

л

К

На

гор.

Напор.

Опер.

< )

лер.

11ор№>і;

Напор.

Та.ід.Ѵ

Тал

д.

Стен.

Отел.

(І.іер

Расл.

Плаш7

Онер.

Плеіц.

Ilk

Jr.

Иорѣч.

Флор

Семенов.

Сеяенд.

Семенов.

■Оуіцев

ОуіцЬв.

Раф.

Ф

юр.

Та

л

л

.

I)

!

ліг

Семенов

г

Семанд.

1869

?/«

73

О

68

0

75

О

78

О

82

О

72

О

69

2

65

О

79

О

79

0

82

О

69

'/і

68

68

?'

70

2

68

О

92

1

80

6

30

О

66

О

68

О

49

О

78

0

64

10

79

0

77І0

78

0

71

О

76

7

80

0

68

0

94

.-

J

ПорСч.

70

0

74

64

47

1

87

51

71.

35

34

74

39

54

132

104

42

111

86

65

46

49

94

82‘

46

91,

61

72

не:

44:

90

!

80

!

42

92

2811

65

92

58

42

9- 83

12 51

34'

88

36

1

68

37

141

12 54

31

142

і

93

87

73

47

41

95

31

4-8

78

4-8

84

97

41

87

88

39

25:

1

1 1

27

92

10

56

24!

73

33

1

1

27

14!

46

6:

52

ЗВ

127

11

72

36

108

20

138

24

:

eg

37

127

58,138

2.3 65

8

;

41 21

25

1

1

7j

75',

— —

13 63

20

6

?

14 55

20

5

14

2

40

13

2

18

23

81

14

17

27

21

49

8

13

15

40

92 24

18

14

34

1

14

46

20

37

41 153 46

2ІІ

54

14

50

18

-6

14

36

129

IP

98

22

95

13

60

25

66

31

126

13

44

5

53

53131

9

57

34

П8

17

114

124 65

135,1

22

50

1

14

231

62

7

28

18

93

2001

54'254

;

1

57

І38ІІ95

11

м.

8

м.

4

u.

16

м.

1

2

si.

15

м.

4

51.

5

м.

18

ы.

14

м.

5

м.

10

51

.

7

м.

20

и.

4

м.

8

51

.

13

51.

8

>i.

15

51

.

13

м.

15

51

.

20

м.

15

51

.

1

1

51.

7

»I.

1

6

M.

16

51

.

8

51

.

8

51

18

м.

23

si.

15

51

.

в

h

oeni.

30

30

?

30

оелп.

безп.

Оелп.

30

30

30

30

30

I

?

30

30

30

-

'

30

бели.

30

зо

30

I

30

30

-

30

30

30

30

30

I

30

иг

о

І-і

£

>.

-

ей

*5

Е-

к

>•

й

=

Си

М

1

і—

і

Я

СО

го

і

28

29

30

ГдЬ

окончили

курсъ.

Съ

котораго года

о

1=

t=

=

j£t

к

>•

-

ей

.

Р-»

rj

О

Л tt

са

в

Й

а

Я

=

о.

и-

ф

Й

Я

СО

го

;

33-

34 35