Previous Page  19 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 60 Next Page
Page Background

налогу графически можно изобразить сле-

дующим образом:

РйІіОТЯ

П0ТР

?БИ00П^ГЗДЦ,ііи ПО

ПРОДНДЛОГ1/ е. і а а і ^одѵ.

KAt'TOfiJEflsi

U f a ог9гл!,іф

ІШЗ MOnoLHDW" ni-OAyvOR

a s . e o b n . 19

С

друг П|30ДУКТ0Іі

/»f

6 . 1 6 ч n ЗѴ /Si.

9іИИ,[з.ООЬ

050шт.)

Ю. oaon

ВС.?/" ПРОДУКТОВ:

1 гіА. о&іп

Уодасѵі.а • а

..

; им . А . Мч Г і - КО!

f

1%. Еадиши)